BELANGRIJKE STUKKEN

Bestuur

Voorzitter                G. Benning                  gbenning@ziggo.nl

Secretaris                H. Loots                      hloots@outlook.com

Penningmeester     A. de Jong                   ardjan@xs4all.nl

Wedstrijdleider       M.G. Hanssens            hanssens_adsl@tele2.nl

Lid                            J.W. Spruijt                jaap.spruijt@gmail.com